VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:          Věra Nosková

IČ:                   73432521

Adresa:           Plzeň, Železničářská 1004/56

telefon:           +420 602 55 60 69

Adresa pro doručování elektronické pošty: vera@veranoskova.cz

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/ o poskytnutí těchto služeb(*):

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

 

Podpis spotřebitele/ spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum:

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte